YouTube, Facebook "phải loại bỏ thông tin vi phạm" khi có yêu cầu - In ảnh lên ốp lưng, dán skin rẻ nhất ở Hà nội

YouTube, Facebook “phải loại bỏ thông tin vi phạm” khi có yêu cầu

In ảnh lên cốc: Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vừa ký thông tư “nóng” quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

1305794

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải. Các trang tin điện tử phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).

Thông tư cũng quy định mạng xã hội phải có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ phù hợp với nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội. Mạng xã hội phải thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng. Phải đảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Theo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có khả năng đáp ứng một số yêu cầu như: Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân; ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định điều kiện về nhân sự và điều kiện về tài chính, kĩ thuật cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiếp lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Chế độ báo cáo; Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện hoạt động quản lí, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội.

Để xem chi tiết Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014, bạn đọc có thể bấm vào đây.

GL

Comments